[ x ]

TB tuyển chọn SV năm cuối ngành điện tàu thủy cho công ty Stolt Nielsen

Nhận bản Thỏa thuận huấn luyện đào tạo - SV Stolt năm 2015

Lớp học vào ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 

Online: 3 - Your IP: 54.146.216.179

 

Welcome to our site! Let's enjoy with what we have

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat - PSCRB - Maritime Education and Human Resource Co. Ltd.

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat - PSCRB

 

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat - PSCRB


 

 

No attachment file !

 

Tags: PSCRB Vietnam, Survival Craft, STCW

      

 

View more: